Мисия

Ние идваме от древността. Носим закодирано многолетното познание за света. Преминали през възходи и крахове,нашите древни праотци са ни завещали богатото културно наследство на своите прадеди,запазили  изконната си принадлежност към род и Родина. 

И ето чрез нас до ден днешен звучи българска реч, роден език и  уникалните български традиции се предават по целия свят. И пак чрез нас се предава на бъдещите поколения ключа на портата на познанието. 

До ден днешен. А утрешният ден? В утрешния ден е нашата мисия.

Българо-Американски културен център - Сарасота, Флорида е организация с нетърговска цел, регистрината на 26 август 2009 г. по законите на САЩ и щат Флорида. Центърът е фокус, в който  се събират въжделенията на много български семейства да съхранят далеч от родината българския език, да научат децата си на българско четмо и писмо. Да опознаят, съхранят и предадат чрез децата си богатото българско духовно и културно наследство на бъдещите поколения. 

В това е нашата мисия на наследници, творци и преносители. И в своя шеметен ход през времето да оставим отпечатък от съществуването си на нация, на народ и личности в световната културна съкровищница и цивилизация.

ГЛАВНА ЦЕЛ

Да съхраним българският език, за да можем да черпим от извора на древните ни  традиции и обичаи, всичко онова, което е съхранило един народ от асимилация в години на робство и терор.

Нашата цел е да отворим притворените врати на българското сърце, където се крие искрицата, запалила непрекъсващия пламък на приемствеността.
Разпръстнати като ята от птици по света, ние се опитваме да създадем отново наши родни гнезда, културни огнища на българската духовност – стимул за нравствени и етични ценности. 

И в същото време, със скромните си възможности, да събудим интереса към българската култура, да популяризираме българските традиции, да покажем богатата българска духовност и предоставим възможност на хората, сред които живеем сега, да  се докоснат до неизчерпаемата и богата културна съкровищница на България.

Ето това искаме да бъде новият ни център в Сарасота, Флорида - духовно огнище за българите там, където са и нашите домове, където децата ни растат, където работим и изкарваме хляба си, редом с много други националности.

Запазвайки езика и традициите си, ние сме отворени за света и светът е отворен за нас. Идва друга генерация, по-образована технически и по-космополитна. На нас се пада отговорната мисия далеч от родината да вплетем в броеницата на времето съзнанието за родова принадлежност, език и култура.

Обогатявайки нашите деца, младите поколения ще обогатят и бъдещето на света. Те вярват, че приемствеността между поколенията не трябва да прекъсне, защото древните традиции на една нация са част от богатството на света. Те вярват в екологичните закони за оцеляване на Земята, в биологичната връзка с нея и главно в духовната същност на човека. Наша е отговорността да запазим всичко това и да го предадем на следващите генерации.

Защото без знание за миналото,без знание за корените, няма бъдеще.

ОСНОВНА  ДЕЙНОСТ

Осъществява се чрез българското училище към Центъра.

Училището се роди по идея на Тони Лукова, Цонка Гаджокова и Мариана Георгиева и просъществува благодарение на желанието на родителите децата им да учат български език. Начало поставихме още с първото си събиране на 6 юни 2009 година. Стартирахме като лятно българско училище. През месец септември продължихме с редовни занятия по учебната програма на Министерството на образованието, науката и младежта на Република България.

Центърът и училището се ръководят от колективен орган – Борд на Директорите. Той се подпомага активно от Борд на съветниците. Към училището има изграден Родителски съвет.

Тук, в пъстра и многоцветна Америка, станала за някои втора родина, ние укрепваме духовно и физически, за да вградим своята дан в изграждането на новия свят. Свят на мир и разбирателство, на толерантност, уважение и любов.