Финансиране на училище "Родна реч"

Подорбни финансови отчети на училището, изисквани и одобрявани всяка година от българското Министерство на образованието и науката (МОН) по учебни години:

Комплектът с документи за отчитане към МОН включва копие и превод на всеки посочен в отчета разход.

Подробни условия и правила за отчитане на разходите от МОН - България

Постановление 334 на Министерския съвет на Република България за българските неделни училища в чужбина